Blok 1 ( 6:30 - 8:30 )

 • Schodzenie się dzieci
 • Zabawy indywidualne według zainteresowań dzieci
 • Realizacja pomysłów własnych
 • Indywidualne zabawy z opiekunkami stymulujące rozwój dziecka
 • Możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • Gimnastyka poranna
 • Zabiegi higieniczne , przygotowanie do śniadania
Śniadanie ( 8.30 - 9.00 )

Blok 2 ( 9:00 - 11:30 )

 • Czynności higieniczne po śniadaniu
 • Zabawy i zajęcia edukacyjno – rozwojowe wspierające wszechstronny rozwój dziecka ( realizowane w oparciu o miesięczne plany pracy )
 • Zabawy plastyczne
 • Zabawy techniczne i konstrukcyjne  kształtujące motorykę małą
 • Zajęcia logopedyczne oraz wspierające rozwój mowy dziecka
 • Zajęcia ruchowe kształtujące motorykę dużą , orientację w schemacie ciała i w przestrzeni
 • Zabawy muzyczno – rytmiczne
 • Zabawy naśladowcze i parateatralne
 • Spacery lub zabawy na placu zabaw
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Atrakcje i goście w żłobku ( teatrzyki , fotograf, dogoterapia  itp.)
 • Zabiegi higieniczne , przygotowanie do obiadu
Obiad - zupa ( 11:00 - 11:30 )

Blok 3 ( 11:30 - 14:00 )

 • Czynności higieniczne przed odpoczywaniem – trening czystości 
 • Wysadzanie dzieci na nocniki
 • Zabiegi pielęgnacyjne przed leżakowaniem
 • Relaks 
 • Muzyka relaksacyjna
 • Słuchanie bajek czytanych przez opiekunki
 • Relaksacja z użyciem mini masażyków ( według potrzeb dzieci )
 • Pobudka 
 • Zabiegi pielęgnacyjne i wysadzanie dzieci na nocniki
 • Ubieranie dzieci lub pomoc w ubieraniu się 
 • Czynności higieniczne przed obiadem
Obiad - drugie danie ( 14:00 - 14:30 )

Blok 4 ( 14:30 - 15:30 )

 • Zabiegi higieniczne po obiedzie
 • Zabawy i zajęcia z językiem angielskim
 • Zabawy kołowe ze śpiewem
 • Zabawy kierowane przez opiekunki
 • Zabawy integrujące grupy np. z chustą Klanzy
 • Sezonowe zabawy na tarasie lub na placu zabaw
Podwieczorek ( 15:30 - 16:00 )

Blok 5 ( 16:00 - 17:00 )

 • Zabawy indywidualne realizujące potrzeby dzieci
 • Swobodne zabawy w kącikach działań
 • Zajęcia i warsztaty z rodzicami
 • Rozchodzenie się dzieci do domu
 • Możliwość indywidualnych rozmów rodziców z opiekunkami oraz konsultacji