Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss w Żłobku Kangurek 24 w Opolu: Wspieranie rozwoju Twojego dziecka przez kontakt z muzyka.

Odkryj Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss, stosowaną w Żłobku Kangurek 24 w Opolu, która pozwala dzieciom na kontakt z muzyką , grę na instrumentach oraz improwizacje ruchowo – taneczne do utworów muzyki poważnej.  Dowiedz się, jak ta metoda wpływa na rozwój Twojego dziecka.

W Żłobku Kangurek 24 w Opolu staramy się wykorzystywać  nowoczesne metody pracy, które mają na celu wszechstronne rozwijanie naszych podopiecznych. Jedną z takich metod jest Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss, która za pomocą utworów muzyki poważnej stymuluje rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. W tym artykule przedstawiamy założenia tej metody oraz jej korzyści dla Twojego dziecka.

Czym jest Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss?

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki, opracowana przez izraelską pedagog Batii Strauss, opiera się na idei, że dzieci mogą słuchać utworów muzyki poważnej nie w sposób bierny lecz przeżywać ją w radosny i nieskrępowany sposób. Kluczowe założenia tej metody to:

 1. Aktywne zaangażowanie dziecka
  Metoda ta zakłada, że dzieci uczą się najlepiej, gdy są aktywnie zaangażowane w proces. Dlatego w trakcie zajęć dzieci są zachęcane nie tylko do słuchania muzyki, a także do improwizowania tanecznego ,śpiew, czy akompaniament  na prostych instrumentach a nawet instrumentach wykonanych z pomocą opiekunek z np. plastikowych kubeczków jednorazowych.
 2. Muzyka jako narzędzie rozwoju
  Batia Strauss uważa, że muzyka może służyć jako narzędzie do rozwijania umiejętności emocjonalnych, poznawczych i społecznych dzieci. Poprzez aktywne słuchanie muzyki i uczestniczenie w tworzeniu dźwięków, dzieci uczą się wyrażać siebie, nawiązywać relacje z innymi i odkrywać świat a także rozwijają swoją wrażliwość i słuch muzyczny..
Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki
Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki
Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki

Korzyści płynące z zastosowania Metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss w Żłobku Kangurek 24

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss przynosi wiele korzyści dla dzieci uczęszczających do Żłobka Kangurek 24 w Opolu:

 1. Rozwój emocjonalny
  Kontakt z muzyką rozładowuje emocje, uspokaja i wycisza ale też daje radość z zabawy z muzyką w sposób nie ograniczany stosowanie sztywnych reguł .
 2. Rozwój poznawczy
  Aktywne słuchanie muzyki stymuluje rozwój poznawczy dziecka, wpływając na rozwój pamięci, koncentracji i zdolności analitycznych.
 3. Rozwój społeczny
  Dzięki muzyce dzieci uczą się nawiązywać relacje z innymi, współpracować i komunikować się w sposób niewerbalny oraz wyrażać siebie jako „ małego artystę”.
 4. Wzrost kreatywności
  Zajęcia z wykorzystaniem tej metody pobudzają wyobraźnię i kreatywność dzieci, ucząc je twórczego myślenia.

Jak wygląda praca z Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss w Żłobku Kangurek 24?

W Żłobku Kangurek 24 w Opolu stosujemy Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss, realizując ją w praktyce poprzez:

 1. Grupowe zajęcia muzyczno – rytmiczne
  Nasi opiekunowie  prowadzą grupowe zajęcia  podczas których dzieci mają okazję do wspólnego słuchania muzyki, śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.
 2. Indywidualne podejście
  Nauczyciele dostosowują zajęcia do potrzeb i możliwości każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego poziom rozwoju, zainteresowania i potrzeb.

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss, stosowana w Żłobku Kangurek 24 w Opolu, to doskonałe narzędzie wspierające rozwój dziecka poprzez muzykę. Dzięki tej metodzie dzieci rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie i jak może ona pomóc Twojemu dziecku osiągnąć pełnię swojego potencjału.