Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w Żłobku Kangurek 24 w Opolu: Wspieranie rozwoju dziecka przez kształtowanie właściwych nawyków

Odkryj Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w Żłobku Kangurek 24 w Opolu i dowiedz się, jak wspiera ona wszechstronny rozwój dziecka poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków i zachowań. Poznaj, jakie korzyści płyną z zastosowania tej metody w wychowaniu Twojego dziecka.

W Żłobku Kangurek 24 kładziemy nacisk na stosowanie nowoczesnych metod wychowawczych i edukacyjnych, które mają na celu wszechstronne rozwijanie naszych maluchów. Jedną z takich metod jest Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, skoncentrowana na kształtowaniu właściwych nawyków i zachowań, które będą służyć dziecku przez całe życie. W tym artykule przedstawiamy założenia tej metody oraz jej korzyści dla Twojego dziecka.

Czym jest Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz?

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz została opracowana przez polską pedagog i terapeutkę, dr Martę Bogdanowicz. Metoda ta opiera się na założeniu, że właściwe wychowanie i edukacja dziecka powinna zaczynać się jak najwcześniej, aby stworzyć solidne podstawy dla przyszłego rozwoju. W praktyce oznacza to, że metoda skupia się na kształtowaniu prawidłowych nawyków, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i poznawczej oraz motorycznej. 

Metoda Dobrego Startu
Metoda Dobrego Startu
Metoda Dobrego Startu

Korzyści płynące z zastosowania Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w Żłobku Kangurek 24

Stosowanie Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w Żłobku Kangurek 24 w Opolu przynosi wiele korzyści dla dzieci, takich jak:

 1. Rozwój motoryczny
  Element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli  ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;
 2. Rozwój percepcji słuchowej
  E
  lement słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy. Zabawy z nimi rozwijają zarówno słuch dzieci jak i rozwijają zasób słownictwa dzieci a co za tym idzie prawidłowy rowój mowy.
 3. Rozwój predyspozycji kluczowych w etapie nauki szkolnej
  Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz rozwija percepcję wzrokową, słuchową tak istotne i kluczowe w osiągnięciu dojrzałości szkolnej u dzieci.

Jak wygląda praca z Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w Żłobku Kangurek 24?

W Żłobku Kangurek 24 w Opolu stosujemy Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, realizując ją w praktyce poprzez:

 1. Indywidualne podejście do dziecka
  Nasi nauczyciele dopasowują metody pracy do potrzeb i możliwości każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego poziom rozwoju, zainteresowania i potrzeby.
 2. Zajęcia stymulujące rozwój
  Organizujemy różnorodne zajęcia, które mają na celu stymulowanie rozwoju dziecka w tym celu korzystamy z elementów MDS wg. Marty Bogdanowicz.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, stosowana w Żłobku Kangurek 24 w Opolu, to skuteczne narzędzie wspierające wszechstronny rozwój dziecka poprzez kształtowanie właściwych nawyków i zachowań. Dzięki tej metodzie dzieci rozwijają swoje umiejętności emocjonalne, poznawcze, motoryczne i społeczne. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o Metodzie Dobrego Startu Marty Bogdanowicz i jak może ona pomóc Twojemu dziecku osiągnąć pełnię swojego potencjału.