Metoda Orffa i Labana w Żłobku Kangurek 24 w Opolu: Wykorzystanie muzyki i tańca do wszechstronnego rozwoju dziecka

Odkryj metodę Orffa i Labana, stosowaną w Żłobku Kangurek 24 w Opolu, która pozwala dzieciom na rozwijanie umiejętności emocjonalnych, poznawczych, motorycznych i społecznych poprzez muzykę i taniec. Dowiedz się, jak te metody wpływają na rozwój Twojego dziecka.

W Żłobku Kangurek 24 w Opolu staramy się wprowadzać różnorodne  metody pracy, które mają na celu wszechstronne rozwijanie naszych maluchów. Jednymi z takich metod są metoda Orffa i Labana, które poprzez wykorzystanie muzyki, tańca i ruchu stymulują rozwój dziecka na różnych płaszczyznach. W tym artykule przedstawiamy założenia tych metod oraz ich korzyści dla Twojego dziecka.

Czym są metoda Orffa i Labana?

 1. Metoda Orffa
  Metoda Orffa, opracowana przez niemieckiego pedagoga i kompozytora Carla Orffa, opiera się na idei, że muzyka jest naturalnym środkiem wyrazu dla dzieci. Metoda ta zakłada, że dzieci uczą się najlepiej przez zabawę, eksperymentowanie i odkrywanie muzyki na własną rękę. W praktyce oznacza to, że zajęcia muzyczne oparte na metodzie Orffa obejmują śpiew, taniec, grę na prostych instrumentach i improwizację.
 2. Metoda Labana
  Metoda Labana, stworzona przez węgierskiego choreografa i teoretyka tańca Rudolfa Labana, koncentruje się na rozwijaniu umiejętności motorycznych, koordynacji ruchowej i ekspresji poprzez taniec i ruch. W tej metodzie ruch jest wykorzystywany jako środek komunikacji, co pozwala dzieciom na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.
Metoda Orffa i Labana
Metoda Orffa i Labana
Metoda Orffa i Labana

Korzyści płynące z zastosowania metody Orffa i Labana w Żłobku Kangurek 24

Metoda Orffa i Labana przynosi wiele korzyści dla dzieci uczęszczających do Żłobka Kangurek 24 w Opolu:

 1. Rozwój emocjonalny
  Poprzez muzykę i taniec dzieci uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, rozwijają ekspresję ruchową. Uczestnicząc w improwizacjach i opowieściach ruchowych mają okazję współpracować ze sobą i nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami.
 2. Rozwój poznawczy
  Aktywna praca z muzyką i tańcem stymuluje rozwój poznawczy dziecka, wpływając na rozwój pamięci, koncentracji i zdolności analitycznych.
 3. Rozwój motoryczny
  Zajęcia z tańcem i ruchem, zgodnie z metodą Labana, uczą dzieci koordynacji ruchowej, równowagi oraz precyzji, co przyczynia się do rozwoju ich sprawności fizycznej. Zaś metoda Orffa daje zainteresowanie prostymi instrumentami perkusyjnymi i uczy posługiwania się nimi.
 4. Rozwój społeczny
  Dzięki muzyce i tańcowi dzieci uczą się nawiązywać relacje z innymi, współpracować i komunikować się, co sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

Jak wygląda praca z metodą Orffa i Labana w Żłobku Kangurek 24?

W Żłobku Kangurek 24 w Opolu stosujemy metody Orffa i Labana, realizując je w praktyce poprzez:

 1. Grupowe zajęcia muzyczne i taneczne
  Nasi opiekunowie  prowadzą grupowe zajęcia muzyczne i taneczne, podczas których dzieci mają okazję do wspólnego śpiewu, tańca, gry na prostych instrumentach i improwizacji.
 2. Indywidualne podejście
  Nauczyciele dostosowują zajęcia do potrzeb i możliwości każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego poziom rozwoju, zainteresowania i potrzeby.
 3. Zainteresowanie instrumentami muzycznymi
  Gra na prostych instrumentach muzycznych rozwija u dzieci poczucie rytmu, wyrabia zainteresowanie muzyką oraz daje radość ze współpracy z innymi.

Metody Orffa i Labana, stosowane w Żłobku Kangurek 24 w Opolu, to doskonałe narzędzia wspierające wszechstronny rozwój dziecka poprzez muzykę i taniec. Dzięki tym metodom dzieci rozwijają swoje umiejętności emocjonalne, poznawcze, motoryczne i społeczne. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tych metodach i jak mogą one pomóc Twojemu dziecku osiągnąć pełnię swojego potencjału.