KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dn.27 kwietnia 2016 ( zwanego w dalszej części  Rozporządzeniem) informuję, że :

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych  jest :

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KANGUREK 24 s. c.

  1. Pani/ pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie art.6 ust.1 pkt. b i c Rozporządzenia.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonywanej na danych.
  3. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do treści danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan ,iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Jest Pani/ Pan zobowiązana/y do ich podania ,a konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja Umowy.