Karta zgłoszenia dziecka

  I. Informacje o dziecku

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Numer pesel dziecka

  Adres zamieszkania

  II. Informacje o rodzinie (opiekunach prawnych) dziecka

  Matka

  Ojciec

  Imię i nazwisko

  Miejsce pracy, tel

  Telefon kontaktowy

  Adres e-mail

  Skąd się Państwo o Nas dowiedzieli?

  III. Deklarowany czas pobytu dziecka w Centrum:

  rozpoczynając od miesiąca w godzinach

  Od godziny

  Do godziny

  IV. Upoważnienie do odbioru dziecka z Żłobka Kangurek 24:

  Ja ( rodzic )

  legitymujący się dowodem osobistym o numerze

  upoważniam do przygotowania i odbioru mojego dziecka z Centrum następujące osoby:

  Imię i nazwisko osoby upoważnionej

  seria i numer dowodu osobistego

  telefon kontaktowy

  V. Informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np.: dieta, alergie pokarmowe, potrzeba snu w ciągu dnia):

  Text Label

   Karta zgłoszenia dziecka

   I. Informacje o dziecku

   Imię i nazwisko

   Data urodzenia

   Numer pesel dziecka

   Adres zamieszkania

   II. Informacje o rodzinie (opiekunach prawnych) dziecka

   Matka

   Imię i nazwisko

   Miejsce pracy, tel

   Telefon kontaktowy

   Ojciec

   Imię i nazwisko

   Miejsce pracy, tel

   Telefon kontaktowy

   Adres e-mail

   Skąd się Państwo o Nas dowiedzieli?

   III. Deklarowany czas pobytu dziecka w Centrum:

   rozpoczynając od miesiąca w godzinach

   Od godziny

   Do godziny

   IV. Upoważnienie do odbioru dziecka z Żłobka Kangurek 24:

   Ja ( rodzic )

   legitymujący się dowodem osobistym o numerze

   upoważniam do przygotowania i odbioru mojego dziecka z Centrum następujące osoby:

   Osoba upoważniona 1

   Imię i nazwisko osoby upoważnionej

   seria i numer dowodu osobistego

   telefon kontaktowy

   Osoba upoważniona 2

   Imię i nazwisko osoby upoważnionej

   seria i numer dowodu osobistego

   telefon kontaktowy

   Osoba upoważniona 3

   Imię i nazwisko osoby upoważnionej

   seria i numer dowodu osobistego

   telefon kontaktowy

   Osoba upoważniona 4

   Imię i nazwisko osoby upoważnionej

   seria i numer dowodu osobistego

   telefon kontaktowy

   V. Informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np.: dieta, alergie pokarmowe, potrzeba snu w ciągu dnia):